top of page

 תעריפים

עלות העריכה תלויה בכמה גורמים:

  • אורך הטקסט: ישנן כמה שיטות לאמוד את אורך הטקסט –

    • לפי גיליונות  דפוס (ג"ד) – גיליון יחיד מונה 24 אלף תווים (כולל רווחים כי אני מתקנת גם אותם אם צריך)  – המידע מופיע תחת הכותרת מספר המילים בוורד. 

    • לפי עמודים – כמות העמודים תלויה בגודל הפונט וברווחים ולכן משתנה מכותב לכותב. בהערכה גסה אפשר לומר כי בעמוד הכתוב בגודל 12 וברווח כפול יהיו כ- 350 עד 450 מילים. ג"ד הוא בערך 16 עמודי 4A של 250 מילים.

    • לפי מילה – על פי אותה אמת מידה בג"ד יש כ-4,000 מילים.

  • רמת העריכה המבוקשת – הגהה, עריכה לשונית או עריכת תוכן. 

  • רמת הכתיבה של הטקסט ורמת העבודה הנדרשת  – האם הטקסט עבר עריכה לשונית וזקוק להגהה, האם נדרשת עריכת ליטוש או יש צורך בעריכת תוכן מקיפה. אוכל לדעת זאת רק לאחר שאראה את הטקסט, אז אשלח לכם דוגמת עריכה והצעת מחיר מסודרת.

עריכה לשונית מ-א ועד ת

Ayelet_Logo_4.png

טווחי מחירים 

עלות מינימום לעבודה 400 ₪.
הגהה – 200 עד 400 ₪ לג"ד.
עריכה לשונית – 300 עד 600 ₪ לג"ד.
עריכת תוכן ועריכת תרגום – 400 עד 800 ₪ לג"ד.

bottom of page